Kurioje vietoje geriausiai statyti šaldytuvą?

Šaldytuvui tinka sausa, gerai vėdinama patalpa. Prietaisas turi stovėti atokiau nuo viryklės, radiatoriaus ir šildymo įrenginių. Pasirūpinkite, kad kondensatorius, įrengtas užpakalinėje
šaldymo prietaiso dalyje, visada būtų švarus. Neuždenkite ventiliacinės angos, esančios prietaiso viršuje – aplink jį turi tinkamai cirkuliuoti oras.

Kaip taisiklingai sušaldyti produktus?

Maisto produktus reikia greitai sušaldyti iki -18 °C ir žemesnės temperatūros. Tokioje temperatūroje laikomi produktai nepraranda skonio, išvaizdos ir spalvos, išlieka vitaminai.

Kaip atitirpinti šaldiklį arba šaldiklio kamerą?

Šaldiklį reikia atitirpinti ne rečiau kaip du kartus per metus arba tada, kai susidaro storesnis nei 5 mm šerkšno sluoksnis. Kuo storesnis šerkšno sluoksnis prietaiso kameroje, tuo daugiau
prietaisas vartoja elektros energijos. Atitirpinant šaldiklio kamerą reikia:

 išjungti šaldymo prietaisą iš tinklo;
 išimti iš kameros produktus;
 šaldiklio kameros dureles palikti praviras.

Ištirpus ledams šaldymo prietaisą išvalykite, sausai iššluostykite ir išvėdinkite. Atminkite –atitirpinimo procesui pagreitinti negalima naudoti nei mechaninių įrankių ar panašių daiktų,nei elektrinių šildymo prietaisų.

Kaip sumažinti šaldytuvo elektros sąnaudas?

Keli paprasti patarimai:

 neuždenkite prietaiso ventiliacinės angos viršuje – aplink ją turi būti tinkama oro cirkuliacija.
 Prietaisas turi stovėti toliau nuo šilumos šaltinių: radiatorių, viryklės, tesioginių saulės spindulių.
 laiku atitirpinkite šaldytuvą; turėkite omenyje, kad kuo storesnis ledo sluoksnis, tuo daugiau prietaisas suvartoja elektros energijos;
 į šaldytuvą dėkite tik atvėstus maisto produktus;
 nepalikite atvirų durelių;
 šaldytuvo dureles atidarykite tiktai trumpam laikui, kurio reikia paimti ar sudėti maistą;
 sušaldytus maisto produktus atšildykite šaldytuvo kameroje – lėtai atšildyti produktai yra skanesni, o jų skleidžiamas šaltis panaudojamas palaikyti nustatytai temperatūrai.

Ką daryti, jeigu šaldytuve po stalčiais arba ant stiklinių lentynėlių atsirado vandens?

Patikrinkite, ar yra švarus tirpsmo vandens nutekėjimo kanalas. Jeigu yra užsikimšias išvalykite ji.
Patikrinkite, ar šaldytuvo kameroje laikomi maisto produktai arba indai nesiliečia prie galinės kameros sienelės ir netrukdo ištekėti tirpsmo vandeniui. Patraukite viską nuo sienelės.

Ką daryti, jei maisto produktai šaldytuvo kameroje šilti arba atvėsta nepakankamai?

Termoreguliatoriaus rankenėlę nustatykite taip, kad žyma būtų ties 4, 5 arba 6. Pasirinkite šaldymo prietaiso temperatūrą pagal savo poreikius. Kuo didesni skaičių nustatote tuo žemesnę temperatūrą pasiekiate.
Jeigu patalpa, kurioje stovi šaldytuvas yra vėsi, šaldytuvas gali nepasileisti ir temperatūra jo viduje gali pakilti.
Sukdami termoreguliatoriaus rankenėlę nustatykite žemesnę temperatūrą.
Esant gedimui temperatūrą šaldytuvo viduje gali kilti, tokiu atvėju reikalinga meistro pagalba.

Kodėl po atitirpinimo kompresorius veikia nuolatos?

Po atitirpinimo įjungus šaldytuvą, kompresorius gali veikti be pertraukos tol kol nepasieks nustatytos temperatūros.
Kompresorius gali veikti nuolatos esant gedimui, tokiu atveju reikaliga meistro pagalba.

Kodėl rasoja užpakalinė šaldytuvo kameros sienelė?

Tai yra normalu. Automatinė atitirpinimo sistema atjungia kompresorių, užpakalinė kameros sienelė atitirpsta ir vanduo suteka į lataką, o toliau suteką ant kompresoriaus vonelės ir išgaruoja.

Šaldytuvas visiškai neveikia, ką daryti?

Patikrinkite:

 ar tvarkinga elektros instaliacija;
 ar kištukas taisyklingai įkištas į elektros lizdą;
 ar termoreguliatoriaus rankenėlės žymą nenustatyta ties 0.

Kodėl šaldytuvas kelia triukšmą?

Šaldytuvas arba šaldyklis gali kelti didesnį triukšmą dėl netaisiklingo naudojimo, pastatymo arba netvarkingos techninės būklės.

 Šaldytuvas turi stovėti stabiliai, lygioje vietoje. Reguliuokite priekines šaldytuvo kojeles.
 Patikrinkite, ar prietaisas pernelyg arti nepristumtas prie baldų, ar jo galinė korpuso dalys neprispausta prie sienos. Atitraukite šaldytuvą nuo sienos ar baldu.
 Patikrinkite, gal didesnio triukšmo priežastis yra šaldytuve sustatyti indai, skardinės, buteliai, kurie liečiasi vienas su kitu.

Kaip tinkamai transportuoti šaldymo įrenginį?

 Šaldytuvą/šaldiklį vežkite tiktai stačią! Jeigu vežate ant šono, mažiausiai 3 valandas nejunkite jo prie elektros tinklo.
 Veždami šaldymo įrenginį tinkamai pritvirtinkite ir apsaugokite nuo atsmosferos poveikio.
 
Kodėl po šaldytuvu atsiranda vandens?

Patikrinkite kompresoriaus vonelę, ar nėra nuslydusi arba nukrytusi. Jeigu taip, uždėkite ją ant kompresoriaus.

 Kodėl rasoja šaldymo įrenginio paviršius?

Patalpoje oro drėgnumas viršyje 70 proc. Reikia vėdinti patalpą, kurioje stovi įrenginis arbajeigu yra įmanoma, pašalinti drėgmės priežastį.

Kodėl šaldytuvo veikimo metu girdysi pašaliniai garsai? 

Šaldytuvui bešaldant gali girdėtis čiurlianimo, ošimo, burbuliavimo garsai, tay yra ne gedimo, o normalus reiškinys.
Kompresorius gali spragtelėti smarkiau įsijungdamas arba atsijundamas.
Jeigu šaldytuvas dirba labai garsiai reikalingą šaldytuvų meistro pagalba.